Vyšetřovací metody u ženy

- Ultrazvukové vyšetření malé pánve
- Transvaginální ultrazvukové vyšetření
- Vyšetření hladiny hormonů
- Genetické vyšetření
- Imunologické vyšetření
- RTG vyšetření dělohy a vejcovodů
- Hysteroskopie
- Laparoskopické vyšetření

 

Ultrazvukové vyšetření malé pánve ...

Ultrazvukové vyšetření malé pánve je nebolestivé vyšetření orgánů nacházejících se v malé pánvi. Mezi vyšetřované orgány patří močový měchýř, část tlustého střeva, děloha, vejcovody, vaječníky. Vyšetření se provádí pomocí ultrazvuku. Ultrazvukové metody patří v současnosti mezi základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostické metody. V souvislosti s asistovanou reprodukcí lékař ultrazvukem vyšetří dělohu a vaječníky, zaměří se zejména na tvar a velikost dělohy, kvalitu a výšku děložní sliznice, stav vaječníků a růst folikulů, přítomnost myomů, cyst nebo endometriózy.

 

Transvaginální ultrazvukové vyšetření ...

Transvaginální ultrazvukové vyšetření je nebolestivé vyšetření orgánů nacházejících se v okolí pochvy. Jedná se zejména o dělohu a vaječníky, případně vyšetření plodu v děloze. Slovo "transvaginální" označuje způsob zavedení ultrazvukové sondy - tedy přes pochvu. Při tomto vyšetření lékař zavede sondu přístroje do pochvy vyšetřované ženy. Ultrazvukové metody patří v současnosti mezi nejpoužívanější zobrazovací diagnostické metody v gynekologii a porodnictví především proto, že nezatěžují ženu pronikavým zářením, jsou bezpečné a nebolestivé. Toto vyšetření je zejména velmi důležité při metodách asistované reprodukce, lekář může okamžitě posoudit transvaginálně stav vaječníků.

V našem centru máme tyto ultrazvuky v každé ordinaci, čímž je zabezpečen absolutní komfort pro pacientky.

 

Vyšetření  hladiny hormonů ...

Vyšetření hladiny hormonů se provádí z krve. V souvislosti s nemožností otěhonětnět provádíme důkladné endokrinologické vyšetření. Mnohé z těchto testů jsou zcela zásadní v diagnostice neplodnosti, která může být způsobena poruchou hormonální regulace na ose hypotalamus – hypofýza – vaječníky.

Nejběžnější používané testy uvádíme v následující tabulce:

Vyšetření hladiny hormonů
Cílový orgán a hormonPostupZdůvodnění
Hypofyzární gonadotropiny

Hladina FSH a LH

Měření z krevního séra.

Prováděn od 2. do 6. dne menstruačního cyklu.

Může pomoci vyloučit selhávání vaječníků.

Abnormální hladiny FSH a LH mohou ukazovat na neplodnost způsobenou hyperprolaktinémií. Poměr LH-FSH může být užitečný v diagnostice PCOS (polycystózy ovarií) a ve výběru vhodné léčby.

Prolaktin

 

Hladina prolaktinu

Měření z krevního séra.

Obvykle prováděn 2.-6. den menstruačního cyklu.

Vysoké hladiny prolaktinu (hyperprolaktinémie) mohou znamenat přítomnost nádoru hypofýzy a způsobují menstruační a ovulační poruchy.


Hyperprolaktinémie blokuje působení LH a FSH.

Ovarium (vaječník)

Hladina estradiolu (E2).

Měření z krevního séra.


Obvykle prováděn 2.-6. den menstruačního cyklu.

Používán ke stanovení funkce vaječníků.


Hladiny estradiolu se užívají ke sledování vývoje folikulů.

Ovarium (vaječník)

Hladina testosteronu (T)

Měření z krevního séra. Prokazuje přítomnost ovulace.
Ovarium (vaječník)

Hladina progesteronu (P).

Měření z krevního séra. Prováděn 21. den menstruačního cyklu (7 dní po ovulaci). Prokazuje přítomnost ovulace.

Používá se k rozlišení adekvátnosti luteální fáze.

Nadledvinky

Hladiny androgenů.
DHEAS.
Kortizol.
Androstendion.
17-hydroxyprogesteron.
SHBG.

Stanovení různých androgenů z krevního séra.

Obvykle prováděn 2.-6. den cyklu.

Ke stanovení produkce androgenů.

Příliš vysoké hladiny mohou být důvodem neplodnosti u žen.

Příliš nízké hladiny mohou být důvodem neplodnosti u mužů.

Může rozlišit místo nadměrné sekrece androgenů.

Thyroidea (štítná žláza)

Hormony štítné žlázy (TSH, T3, T4).

Krevní testy k určení hladin sérového thyroxinu (T4), TSH a TRH. Užívá se k diagnóze hypotyreoidismu (snížené činnosti štítné žlázy), která může vést k málo časté ovulaci.

 

Genetické vyšetření ...

Porucha plodnosti může být způsobena nebo ovlivněna dědičnými poruchami. Mnohé z nich mohou být zjištěny genetickými vyšetření a na základě těchto zjištění je pak možno správně nasměrovat léčbu neplodnosti tak, aby byla úspěšná a aby se minimalizovalo riziko přenosu dědičné poruchy na potomka.

Genetické vyšetřování představuje obrovskou škálu vyšetřovacích metod, která se každým dnem rozrůstá o diagnostiku dalších dědičných chorob a poruch.

Základními vyšetřeními při poruše plodnosti je genetická konzultace, karyotyp - stanovení počtu a typu chromosomů, a při poruše spermiogramu doporučujeme u muže vyšetření na přítomnost mutací pro cystickou fibrózu a vyšetření mikrodelecí Y chromosomu.

Více na http://www.genetika-plzen.cz/lekarska-genetika


Imunologické vyšetření ...

Imunologické vyšetření ženy zahrnuje především vyšetření krve na přítomnost protilátek proti spermiím, proti obalu vajíčka a proti fosfolipidům - komponentám buněčných membrán.

Protilátky je možno vyšetřovat i jiných tělesných tekutiných, například v ovulačním hlenu.

Více na http://www.genetika-plzen.cz/reprodukcni-imunologie

 

RTG vyšetření dělohy a vejcovodů ...

Rentgenové vyšetření dělohy je schopno ukázat tvar děložní dutiny a průchodnost nebo neprůchodnost vejcovodů. Vyšetření provádí gynekolog, který po zavedení speciálního aparátu do hrdla dělohy aplikuje pozvolna kontrastní látku, jejíž průnik sleduje na rentgenu, je tak schopen vidět tvar děložní dutiny a průchodnost či neprůchodnost vejcovodů.

Hysteroskopie ...

Hysteroskopie je metoda, umožňující  vizualizaci dutiny děložní a provedení drobných výkonů v dutině a hrdlu děložním - odstranění polypů, srůstů a sept dělohy, aj. 

Laparoskopické vyšetření ...

Laparoskopie je vyšetřovací metoda, která umožňuje šetrně prohlédnout dutinu břišní a ověřit průchodnost vejcovodů. Laparoskopie spadá do tzv. „minimálně invazivní chirurgie“ – pomocí speciálních nástrojů a techniky lze několika vpichy zobrazit dutinu břišní a provést zde potřebný operační zákrok, aniž by bylo nutné břišní dutinu otevřít. Laparoskopie se provádí za účelem diagnostickým nebo léčebným.