Vyšetřovací metody u muže

- Vyšetření spermiogramu a kultivační vyšetření ejakulátu
- Vyšetření pomocí metody Hyaluronan Binding Assay

- Imunologické vyšetření
-
Genetické vyšetření
-
Urologické vyšetření, pokud byla u partnera zjištěna závažnější porucha spermiogramu
 
                Vývoj  spermie
 

Spermiogram ...

Je základním vyšetřením plodnosti muže. Jedná se o mikroskopické vyšetření spermatu. V laboratorním prostředí je sperma hodnoceno s ohledem na kvalitu a kvantitu spermií.
Hodnotí se zejména:

  • množství ejakulátu
  • počet spermií na 1 ml spermatu
  • celkový počet spermií v ejakulátu
  • pohyblivost spermií
  • kvalitu pohybu
  • procentuální zastoupení tvarově normálních spermií
  • pH ejakulátu
  • Aglutinace – shlukování spermií způsobené přítomností protilátek
  • Viskozita – vazkost, neboli rychlost tečení

Samotný odběr ejakulátu se provádí přímo v našem centru a po domluvě lze ejakulát dovézt z domova, ale vzorek je nutno transportovat při teplotě blízké tělesné - hranice od 20 do 37°C a v co nejkratší lhůtě (do jedné hodiny po odběru).

Před samotným odběrem je důležité, aby muž dodržel 2 až 7 denní sexuální abstinenci (nejlépe 3-4 dny), aby odebrané sperma bylo co nejlepší kvality. Kratší sexuální abstinence by vedla ke snížení počtu spermií a menšímu celkovému objemu spermatu. V případě delšího odstupu se snižuje pohyblivosti spermií. 

Výsledky spermiogramu může negativně ovlivnit mnoho faktorů jako například stres, psychické problémy, obavy z horšího výsledku testu, špatná životospráva, kouření, obezita, nadměrné posilování, přehnaná konzumace alkoholu, horečnaté onemocnění, časté koupele v horké vodě, saunování nebo také teplé a těsné prádlo.

Naopak pro zlepšení výsledku spermiogramu je doporučené užívání užívání preparátů s obsahem zinku a selenu a vitamínových přípravků, konkrétně vitamíny E a C. Dále doporučujeme úpravu životního stylu, omezení stresu a kouření a pohyb na čerstvém vzduchu.

Hyaluronan Binding Assay (HBA) ...

Jedná se o funkční vyšetření spermií. Tato technika umožňuje zjistit, zda spermie má přirozené fertilizační schopnosti. Zralá spermie, která je  schopná oplození produkuje na svém povrchu receptory, jenž jsou schopny rozeznat vajíčko a následně do něj proniknout. Taková spermie s neporušenými geny se snadněji váže na specifickou látku, která se jmenuje hyaluronan. Díky této látce lze dobře simulovat povrch vajíčka, což umožňuje téměř přesně zjistit množství zralých a geneticky neporušených spermií

Pokud je takto selektovaná spermie vpravena do vajíčka je dosaženo vyšší pravděpodobnosti oplození než u výběru spermie na základě její morfologické charakteristiky a pohyblivosti.

Naše centrum asistované reprodukce  nabízí testování přirozené fertilizační schopnosti spermií přímo jako doplňkový parametr standardní analýzy ejakulátu.

V případě normálního výsledku testu HBA je funkce spermií normální a pár dobrou šanci na oplodnění vajíček metodami asistované reprodukce. V případě sníženého výsledku se doporučuje metoda PICSI, která šanci na otěhotnění při mimotělním oplodnění u těchto párů významně zvyšuje a současně snižuje výskyt těhotenských neúspěchů (spontánních potratů)

Imunologické vyšetření ...

Základním vyšetřením plodnosti muže je spermiogram. Na imunologickou poruchu plodnosti může upozornit přítomnost aglutinací - drobných shluků spermií při vyšetření ejakulátu.

Imunologickými metodami je vyšetřována přítomnost protilátek proti spermiím v ejakulátu a v krvi.

Imunologická neplodnost u muže může být způsobena poruchou ochranné bariéry, která odděluje varlata od imunitního systému. K tomu dochází např. vlivem úrazu, zánětu či nádorovým onemocněním varlat. Buňky imunitního systému se tak dostanou do střetu pro ně s neznámými tkáněmi a začnou na ně reagovat jako na cizí. Imunitní systém si díky této reakci začne tvořit protilátky proti vlastním spermiím. Tyto protilátky pak změní koncentraci, pohyblivost a tvar spermií a ty potom nejsou schopny projít skrz hlen v děložním krčku ženy či dorazit až k vajíčku a oplodnit jej.

Více na http://www.genetika-plzen.cz/reprodukcni-imunologie

Gentické vyšetření ...

Porucha plodnosti může být způsobena nebo ovlivněna dědičnými poruchami. Mnohé z nich mohou být zjištěny genetickými vyšetření a na základě těchto zjištění je pak možno správně nasměrovat léčbu neplodnosti tak, aby byla úspěšná a aby se minimalizovalo riziko přenosu dědičné poruchy na potomka.

Genetické vyšetřování představuje obrovskou škálu vyšetřovacích metod, která se každým dnem rozrůstá o diagnostiku dalších dědičných chorob a poruch.

Základními vyšetřeními při poruše plodnosti je genetická konzultace, karyotyp - stanovení počtu a typu chromosomů, a při poruše spermiogramu doporučujeme u muže vyšetření na přítomnost mutací pro cystickou fibrózu a vyšetření mikrodelecí Y chromosomu.

 Více na http://www.genetika-plzen.cz/lekarska-genetika

 

 

                    Spermiogram